VANDKAMP BLIVER KORTERE OG SKARPERE: BOOK DEN NYE UDGAVE NU

.

Når gymnasieelever undersøger fremtidens klima i undervisningsforløbet Vandkamp, bliver det fremover i en ny forkortet og forbedret udgave.

Forløbet, som blev lanceret i 2022, er nemlig blevet justeret på baggrund af den feedback, som vi har fået fra lærere og elever.

”Vi evaluerer løbende vores undervisningsforløb for at sikre, at de lever op til lærernes forventninger og vores egne kvalitetskrav. Vandkamp var vores første forløb til gymnasier, og vi har fulgt tæt med i brugernes input. Nu korter vi forløbet ned fra otte til fire moduler og skruer på nogle knapper, der gør det skarpere og mere appellerende for målgruppen, som vi er blevet klogere på siden lanceringen,” siger Bjarke Takashi Røjle Christensen, der er projektleder og udvikler på Vandkamp.

Vandkamp er målrettet stx i faget naturgeografi B. Læs mere og book den nye udgave af forløbet her.

Mindre fyld – mere feltarbejde

Hvordan vil oversvømmelser påvirke vores fremtid? Og hvordan kan vi hjælpe i kampen mod vandet?

Det lærer eleverne om i Vandkamp, hvor de blandt andet skal ud af klasselokalet og undersøge risikoen for oversvømmelser og behovet for klimatilpasning i lokalområdet.

”Feltarbejdet er noget af det, som fungerer rigtigt godt i forløbet. Det siger lærerne. Aktiviteterne er spændende, og eleverne kan godt lide at komme ud og få jord under neglende – derfor er den del kommet endnu mere i fokus i den nye udgave, og vi har blandt andet givet ekstra kærlighed til de fysiske feltark, man får tilsendt ved booking af Vandkamp” siger Bjarke Takashi Røjle Christensen.

For at fremhæve feltarbejdet har vi skåret forløbet ind til benet og fjernet nogle aktiviteter, som ikke var direkte relateret til fagets kernestof. Derudover har vi gennemskrevet indholdet og justeret instruktionerne, så de passer bedre til gymnasieelever.

.

HVAD ER ÆNDRET I VANDKAMP?

Forløbet er forkortet fra otte til fire moduler á 90 minutter

Feltarbejdet er kommet mere i fokus og koblet tæt til de digitale værktøjer

Alt indholdet er gennemskrevet. Blandt andet er instruktionerne blevet justeret.

Tidsangivelserne er blevet mere realistiske

Innovationsprojektet er fjernet

Innovationsmodulet er ude

Vi kan selvfølgelig ikke halvere et forløbs længde uden at fjerne nogle større elementer. Tidligere samlede eleverne op på Vandkamps temaer i et stort innovationsprojekt, som afsluttede forløbet. Den del er ikke længere med.

”Der var simpelthen for få, der nåede dertil. Forudsætningerne for at gennemføre otte moduler inklusive et afsluttende innovationsprojekt var for begrænsede. I det hele taget har vi kigget på den tid, som de forskellige aktiviteter tager og justeret på tidsangivelserne, så de er mere realistiske nu,” siger Bjarke Takashi Røjle Christensen.

Vandkamp er ét af fire LIFE Forløb til gymnasieelever. De andre er Extractors, Hjerteblod og Fight The Bite, som alle er målrettet stx og hhx.

Find alle vores undervisningsforløb her.

.

OM VANDKAMP

Gratis eksamensrelevant forløb målrettet stx i faget naturgeografi B

Forløbets varighed er fire moduler á 90 min

Udstyr og feltark til forløbets feltarbejde bliver leveret på dit gymnasium

Udviklet i samarbejde med Danmarks Meteorologiske Institut og ingeniørvirksomheden Geo

Sådan undersøger vi brugertilfredshed

Det er vigtigt for os, at brugerne er tilfredse med vores undervisningstilbud. Derfor måler vi løbende på tilfredsheden blandt lærere og elever for at få en statistisk pejling på, hvordan LIFE Forløbene opfattes i praksis. 

Læs mere om, hvordan vi evaluerer og forsker her.